Kỹ thuât & Hệ thống màu nhuộm

Kỹ thuât & Hệ thống màu nhuộm Màu nhuộm chuẩn gồm có 7 màu chính. Số 0: Gam màu tự nhiên Số 1: Gam màu ánh rêu (tông lạnh) Số 2: Gam màu tím (tông lạnh) Số 3: Gam màu vàng (tông ấm) Số 4: Gam màu vàng đồng (tông ấm) Số 5: Gam màu […]

src="https://mylivechat.com/chatinline.aspx?hccid=51803183">