Cắt tóc nữ nâng cao: phân tích khuôn mặt và cơ thể

Cắt tóc nữ nâng cao: phân tích khuôn mặt và cơ thể I- Khuôn mặt Nhận dạng các hình dáng khuôn mặt để thiết kế kiểu tóc phù hợp. 1- Khuôn mặt trái xoan – Oval Khuôn mặt trái xoan có chiều dài dài hơn chiều rộng. Đường trán và hàm cùng chiều rộng, và […]

Cắt tóc nữ nâng cảo: Phân tích hình dáng mẫu tóc

Cắt tóc nữ nâng cảo: Phân tích hình dáng mẫu tóc Tóc tự nhiên rũ xuống ôm theo đầu, chúng ta có thể phân tích kết cấu, chiều dài và hướng của tóc. Mô hình đầu được chia đều 7 phần theo chiều ngang, đánh dấu bằng các chữ cái, giúp mô phỏng các mẫu […]

src="https://mylivechat.com/chatinline.aspx?hccid=51803183">