Giáo trình dạy cắt tóc Toni and Guy: Thuật ngữ và Phương pháp luận

giao-trinh-toni-and-guy-thuat-ngu-va-phuong-phap-11

Giáo trình dạy cắt tóc Toni and Guy: Thuật ngữ và Phương pháp luận Việc hiểu biết các thuật ngữ riêng của TONI&GUY là thật sự cần thiết cho mọi nhà tạo mẫu TONI&GUY. Phương pháp luận của hệ thống cắt Phương pháp luận trong hệ thống cắt của TONI&GUY chia làm 4 điểm chính: […]

Học cắt toc nữ, các phương pháp cắt tóc cơ bản

Hoc-cat-toc-nu-cac-phuong-phap-cat-co-ban-1

Học Viện tóc chúng tôi xin hướng dẫn các bạn về các phương pháp cắt tóc cơ bản trong cắt tóc Nữ Thuộc giáo trình day cat toc Nữ của Tony and Guy và giáo trình Vidal Sassoon nổi tiếng thế giới 1) Phương pháp kẹp (Plier) Đây là phương pháp phổ biến nhất. Dùng […]

Facebook chat